YÖK 2008 için ek kontenjan açıkladı!

Üniversitelere bu yıl 42 bin fazla öğrenci alınacak!

YÖK Genel Kurulu, örgün lisans eğitiminde toplam 14 bin, ikinci öğretim programlarında da toplam 18 bin kişilik bir artış yapmayı kararlaştırdı.
Kontenjan artırımının 9 ret oyuna karşılık 11 evet oyuyla alındığı belirtildi.
YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 1996-2007 yılları arasında üniversitelerde öğretim elemanı sayısının yüzde 95 artmasına karşın lisans programlarındaki öğrenci sayısının yüzde 40’a ulaşamadığı belirtildi.
Kontenjanlardaki artışın yeterli olmadığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“Bugün toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu, bu bilgiler ışığında ve 2007 yılında yayınlanan Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi’nde öngörülen hedefler çerçevesinde 2008-2009 kontenjanlarında önceki yıla göre önemli bir artış sağlamıştır. Bu çerçevede, örgün lisans düzeyinde 2007 yılında açık olan programlarda yaklaşık 130 bin olan öğrenci kontenjanı bu yıl aynı programlar esas alındığında yaklaşık 154 bin olmuştur. Lisans düzeyindeki ikinci öğretim programları kontenjanlarının birinci öğretim ile eşitlenmesi kararlaştırıldığından 2007 yılında açık olan ikinci öğretim programlarında 33 bin olan öğrenci kontenjanı bu yıl 51 bine yükselmiştir.”
Bazı basın yayın organlarında ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarındaki artış miktarının gündeme getirildiği belirtilen açıklamada, artış miktarının üniversitelerin önerileri doğrultusunda belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, kontenjan artışlarının öğretim elemanı sayısındaki artış, üniversitelerin talepleri, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar, bilimsel üretim, araştırma ve uygulamada öne çıkan programlar ile bazı programların özel niteliklere sahip olması gibi faktörlere göre yapıldığı bildirildi. Açıklamada, fakülte ve bölümlere ilişkin ayrıntılı kontenjan tablalarının ÖSYM kitapçığına son şekli verildikten sonra açıklanacağı belirtildi. Genel Kurul sonrasında 9 üye söz konusu artırıma karşı oy verdiğini belirterek yazılı açıklamada bulundu.
YÖK’ün muhalif kanadını oluşturan Prof. Dr. Fikret Şenses, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Nemci Yüzbaşıoğlu, Bülent Serim, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Engin Ataç ve Prof. Dr. İsa Eşme imzası ile verilen karşı oy yazısında şöyle denildi:
“27 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Gene Kurul toplantısında yükseköğretim kuruluşların öğrenci kontenjanlarından önemli artışlar yapılmasın kararına aşağıdaki gerekçeler ile katılmıyoruz.


Öğrence kontenjanlarının artırılması kararı, son birkaç yıl içinde çok sayıda yeni üniversite kurulması kararı gibi herhangi bir plana ve programa dayanmamaktadır. Üniversitelerimizin görüşü alınmadan alınan bu karar, en başka yükseköğretim sisteminin üst kuruluşu olarak yükseköğretim kurulunun benimsemesi gereken katılımcılık ilkesine aykırı düşmektedir.


Yükseköğretim kuruluşlarının öğretim elemanı, altyapı ve finansal kaynak eksiklikleri gözetilmeden alınan ve siyasal gerekçelerden kaynaklandığı izlenimi yaratan bu karar da yükseköğretim sistemimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, özellikle eğitim kalitesi ve araştırma/yayın performansın açısından daha da ağırlaştıracaktır. Gelişigüzel bir biçimde ve alelacele alınan bu ve benzeri kararlar yükseköğretimde okullaşma oranını artması yerine üniversitelerimizin okullaşması sonucunu doğuracaktır.

Konuya ilişkin görüşmeler sırasında da ısrarla dil getirildiği üzere, eğitime ilişkin diğer temel değişikliklerde olduğu gibi kontenjan artışları da ciddi ve kapsamlı bir plana dayanmalıdır. Bu nedenle aynı zamanda bir planlama örgütü olan Yükseköğretim Kurulu’nun ilk aşamada, yükseköğretim kuruluşlarının öğretim elemanı sayı ve nitelikleri, altyapı olanakları ve diğer kaynaklarına ilişkin ayrıntılı ve sağlıklı bilgiye ulaşması gereklidir. Bir sonraki aşamada, kontenjan artışları, yükseköğretim kuruluşları başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yurtiçi ve uluslar arası gelişmeler ve farklı alanlardaki eleman talebine ilişkin öngörüler ışığında önümüzdeki birkaç yıl içinde bir bütün olarak hedeflenmelidir. Bu hedefler üzerinde ilgili kurumlar arasında oydaşma sağlandıktan sonra, siyasal otoriteden bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için gerekli kaynak talebinde bulunulmalı ve ancak bu kaynaklar sağlandıktan sonra kontenjan artışları bir plana çerçevesinde ve artışlar yıllara yayılarak kademeli bir biçimde yapılmalıdır.”

ÖSS Sınav Öncesi Üniversite Adaylarına Öneriler

Sınavdan Birkaç Hafta Önce

  1. Öğrendiğiniz ve bildiğiniz konuları tekrarlayarak pekiştirmeye çalışın.
  2. Sınava giriş belgeniz geldiğinde, sınav yerinizi gidip mutlaka görün.
  3. Sınav yerini görmek sizi psikolojik olarak sınava hazırlayacaktır...

Sınavdan Birkaç Gün Önce

Sınavda uykusuzluk ile ilgili bir problem yaşamamak için bir gün önce çok erken kalkıp, akşamda çok erken veya geç yatmayı denemeyin. Her zamanki uyku düzeninizi bozmayın. Vücudun kendisine ait beden saati vardır. Beden saati, belirli bir şekilde yapılan davranışlara göre vücudu ayarlama esasına dayanır. Her yıl saatler bir saat ileri veya geri alındığında birkaç gün boyunca çoğu insan, bu değişikliğe ayak uyduramaz. Uyanma ve uyuma zamanını kol saati değil beden saati söyler. Onun için son günlerde beden saatinizle oynamak pek akıllıca bir davranış olmayacaktır.

  1. Sizi sınavda sıkıntıya sokacak yoğun spor aktivitelerinden uzak durun.
  2. Sağlığınıza dikkat edin. Sabah kahvaltınızı, öğle ve akşam yemeğinizi zamanında yeyin.
  3. Sınav hakkında heyecanınızı artıracak, sizi kaygıya götürecek konuşmalar yapmayın.
  4. Son günü kendinizi rahat hissedebileceğiniz ortamlarda sizi rahatlatacak arkadaşlarınızla bereber geçirin.
  5. Korku ve gerilim filmlerini seyretmek yerine komedi filmlerini seyrederek eğlenin ve rahatlayın.
  6. Kahkaha atarak gülmeye çalışın.
  7. Sınav öncesi(sınav sabahı hariç) bir kaç gün önceden bol bol su için. Vicudunuzun su seviyesini arttırmalısınız. Bu sizin sınav sırasında beyin faaliyetlerinden dolayı kaybedeceğiniz su sayesinde meydana gelen baş ağrılarından kurtaracaktır.

2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

OSYM Duyurusu:

2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 3 Mart - 7 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2008-ÖSYS'ye (Sınavsız Geçiş dahil) başvurabilirler:

2007-2008 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,
Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler,
Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,
Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

Ayrıca durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar da başvurabilirler; ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2008-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleştirilmezler.
2008-2009 Öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve önlisans (meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurt dışında öğrenim görmek isteyen adaylar 2008-ÖSYS’ye başvurmak zorundadırlar.
Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okullarının bağlı olduğu Başvuru Merkezinden, mezun durumdaki adaylar diledikleri Başvuru Merkezlerinden içerisinde 2008-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan 2008-ÖSYS Kılavuzunu 2,00 YTL karşılığında edinebilirler. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.
Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır.
Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS’ye başvurmamış olanlar ile 2007-ÖSYS’ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilirler.
Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS’ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını: isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler.
2008-ÖSYS’ye (Sınavsız Geçiş dahil) ilişkin başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler 2008-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır.

2008 ÖSS başvuruları2008 ÖSYS Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

2008 ÖSYS ÖSS/YDS Girme İsteği Değişikliği Durumunda Adayların İzleyeceği Yol

2008 ÖSYS Başvuru Merkezleri